Akademisk udvalg

Den akademiske verden udforsker og analyserer ofte samfundsrelevante emner med formålet om at bidrage til en mere dybdegående forståelse og indsigt i aktuelle og samfundsrelevante emner. Det akademiske udvalg tager udgangspunkt i den akademiske verden og har til formål, at etablere rammerne for en fri og objektiv strøm af videnskabelig produktivitet. 

Den akademiske tilgang til aktuelle emner, resulterer i en analyse og videns produktion, der er med til at oplyse samfundet.  Vi håber at denne dynamik og produktivitet vil stimulere unges interesse i at studere og give dem nye perspektiver for læring.

Kulturudvalget

Mennesket er et socialt væsen. Opretholdelsen af den menneskelige eksistens etableres gerne indenfor rammerne af kulturel mangfoldighed. Kulturudvalget tager udgangspunkt i den kulturelle pluralisme i samfundet og har til formål at etablere gensidig forståelse og respekt via aktiviteter, der bidrager til vidensdeling og indsigt.

Den kulturelle mangfoldighed kan bl.a. udtrykkes gennem kunst, hvor kunstneren, gennem sin unikke og specifikke udtryksform, får mulighed for, at videreformidle essensen af sit budskab. Gennem kunst, opretholdes en total åbenhed i kommunikation, da observatørens fortolkningaf værket danner basis for udfoldelsen af budskabet herved opstår gensidig forståelse af hinandens verdener.

Social og ungdomsudvalg

Med udgangspunkt i den demokratiske forståelse af samfundet og mediernes indflydelse påde unges hverdag opretter Dialog Forums social – og ungdomsudvalg en konstruktiv dialog platform, hvor fokus befinder sig på de unges personlige og borgerlige udvikling, samt deres biddrag til et styrket samfund. De unges sociale ansvarsbevidsthed er et af de helt essentielle kompetencer i realisering af deres samvær i et demokratiske samfund.

Den demokratiske proces etablerer basis for opretholdelsen af et mangfoldigt og berigendesamfund, hvor fredfyldt sameksistens kan udfoldes. Udover den demokratiske proces udgør medierne en samfundsrelevant platform hvor ideer, overbevisninger, ideologier og verdensopfattelser analyseres, bearbejdes. og videreformidles. Der bliver således dannet rammer for en meget åben og dybdegående dialog på mange forskellige planer i samfundet.

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt