Brunch med Bertel Haarder

 Dialog Forum afholdte endnu en brunch med folketingspolitikeren, ex-ministeren Bertel Haarder. Haarder har tidligere deltaget i en del af Dialog Forums arrangementer og endnu en gang takkede han ja til en invitation, der tilsigter dialog, sameksistens og gensidig respekt. Brunch blev afholdt med deltagelse af Dialog Forums bestyrelse. Hovedformålet med disse arrangementer er bl.a. at præsentere dialog forums mål og visioner for vores gæster og derigennem gør opmærksom på, at det er vigtigt at benytte alle de ressourcer, der står til rådighed i det danske samfund.

Bertel Haarder lagde vægt på, at Dialog Forums motto “mennesket først” er en vigtig del af Grundtvigs grundholdning og Grundtvig, ved at sætte mennesket i centrum, spillede en signifikant og altafgørende rolle for oplysningstiden i Danmark. Bertel Haarder fortalte også, at han under sin tid som integrationsminister følte og opfattede sig som minister for alle de nye mindretal i Danmark. Han sagde også, at integration ikke kun bør omhandle ikke etnisk danskere, men også etnisk danskere, der melder sig ud samfundet.
Det var som altid et inspirerende møde med Bertel Haarder og vi ser frem til at afholde flere arrangementer med ham. Under programmet blev Bertel Haarder inviteret til Dialog Forums 10. års jubilæumsreception og ser frem til at gense ham der.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt