Brunch med Carl Christian Ebbesen

Onsdag den 4. november fik Dialog Forum besøg af Kultur- og fritidsborgmester Carl Cristian Ebbesen fra Dansk Folkeparti. Formanden for foreningen Mustafa Gezen indledte mødet med en præsentation af foreningen, dens bestyrelse samt visioner. Carl Cristian Ebbesen var imponeret over Dialog Forums arrangementer såsom Culture Of Coexistens og ikke mindst foreningens årlige prisuddelinger.

Dialogskolen stod øverst på dagsordenen, og her fremlagde næstformanden Naciye Elgin vigtigheden ved dialogskolen og de unge medlemmer, som er aktiv medlemmer i foreningen.
Under det hyggelige møde, blev der også rig lejlighed til at drøfte integration, medborgerskab, radikalisering, hvor politiske holdninger blev diskuteret og drøftet.
Carl Christian Ebbesen takkede pænt for invitationen og fik udrakt en gave fra Dialog Forum.
nd.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt