Brunch med U.S. ambassadør Laurie Fulton

Denne foregående weekend holdt Dialog Forum brunch med følgende overskrift: “Possibilities and limits of a multicultural society”, hvor den amerikanske ambassadør i Danmark, Laurie S. Fulton var, æresgæst og skulle tale om “det multikulturelle samfunds muligheder og begrænsninger”.

Hendes position som ambassadør for USA gjorde, at det var naturligt for hende at tale om det multikulturelle samfund, da USA nok udgør et af de mest blandede samfund i verden

Ambassadører Fulton havde en stor forståelse for det multikulturelle samfund og hvad det indebærer. Hun lagde vægt på, at en af de vigtigste ting der har gjort det muligt for det Amerikanske samfund at opretholde en sameksistens er, at man prøver på at forstå hinanden. Dette både rent verbalt, hvor man ikke fokuserer på korrektheden i sproget men mere indholdet – og også rent forståelsesmæssigt, hvor man opretholder en åbenhed overfor hinandens måde at leve og anskue tingene på. Med egne ord blev der sagt; “I USA lytter vi anderledes …”. Selvom der eksisterer denne gensidige åbenhed, lagde Fulton vægt på at det tager lang tid at etablere et samfund hvor så mange forskellige mennesker lever sammen. Specielt fremhævede hun at begivenhederne omkring 9/11 var et markant tilbageslag og det tog det Amerikanske samfund “10 år for at få selvtilliden til at leve sammen igen”. Men hun fremhævede i samme seance at hvis man har viljen kan man nå langt.

Det var en berigende brunch, hvor akademikere, undervisere, journalister og ledere alle deltog med interesse og bidrog til dialogen.

Billeder fra brunch

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt