Conference: Fair Trial and Free Press

FTFP  header- 2 -edited

Dialog Forum afholdte i samarbejde med Center for Retskulturelle Studier, Det Juridiske Fakultet – Københavns Universitet og det engelsksprogede magasin Turkish Review en konference i Alexandersalen den 4. november 2014. Overskriften var “Fair Trial and Free Press in Denmark and Turkey”.
De ca. 50 fremmødte fik efter fælles morgenmad mulighed for at lytte til oplæg fra prof. Ditlev Tamm, som fortalte historien om fair trail og free press i Danmark og Europa, hvor han startede ud med at hive fællestrækkene mellem Danmark og Tyrkiet, bl.a. at de begge havde været lande for store imperier. Professoren kom også ind på den historiske Jersild-dom, samt at Findland var på front, når det gjaldt de to frihedsrettigheder.
Efterfølgende gav professor Jens Elo Rytter et oplæg omkring free press og fair trail i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Professoren kom ind på, at der var en lighed mellem pressefrihed, retfærdig rettergang og demokrati, hvor han sagde at lovgivningen i f.eks. et totalitær regime ikke vil kunne stå stærk, fordi domstolene ikke var uafhængige. Han fortalte også om, at pressen var en slags garant for en retfærdig rettergang, men at de burde forholde sig forsigtige, for ikke at indvirke i afgørelserne.

Efter lidt snaks og en var dialog i pausen, kom den sidste oplægsholder på talerstolen, som var Kerim Balci fra Turkish Review. Hr. Balci fortalte om, hvor Tyrkiet var i forhold til Danmark og resten af Europa omkring free press og fair trail. Han fortalte bl.a. om at nogle medier åbent blev brugt til at dreje retsafgørelser i regimets favør, og gav et meget broget billede af det seneste år i Tyrkeit, som bestemt ikke havde stået i frihedens tegn.
Dialog Forum`s formand Mustafa Gezen, som havde åbnet konferencen, sørgede også for at takke til slut, hvor han samtidig gav oplægsholderne en buket og et Ebru kunstbillede.

Organizers:

FTFP sponsors

Conference Website:

FTFPv3
Recommended Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt