Dialogpriser 2019

dp-19-no-back

Dialog Priser 2019 blev igen i år afholdt, med stor deltagelse i den historiske festsal på National Museet.

De mange engagerede gæster mødtes traditionen tro, først til reception med god mad og livlig dialog, ledsaget af fornem klaverspil fra vores unge dialog-ven Melisa. En blanding af glad musik, mild latter og livlig snak flød fra festsalen og fyldte hele National Museet.

De mange fornemme gæster fik mulighed for at komme hinanden ved, etablere nye bekendtskaber og pleje gamle venskaber. Den dejlige mad og de mange forskellige hjemmelavede deserter lavet af Dialog Forums frivillige, blev nydt sideløbende med konstruktiv og givtig dialog.

Efter receptionen indfandt gæsterne sig i konference salen, hvor selve prisoverrækkelsen fandt sted. Igen i år var Lisbeth Davidsen værtinde ved arrangementet og aftenen fortsatte under hendes kyndige ledelse. Lisbeth startede aftenen med et tankeeksperiment; hvad nu hvis vi alle fik strømlinet vores tanker til, at være ensporede veje der alle første til ”Dialogens Plads” hvor den frie dialog kunne få lov til at udfolde sig.

Efter denne fine introduktion var der en kort video, med et historisk tilbageblik på tidligere Dialog Pris arrangementer og prismodtagere. Mustafa Gezen (formand for Dialog Forum) afholdte en fin tale, hvor 2 gode venner af Dialog Forum der er gået bort i løbet af det sidste år blev mindet; Henning Beck Simonsen og Benny Andersen – Gezen læste digte af Benny Andersen og begge blev hyldet med stor applaus.

Første Dialog Pris modtager var Humanity in Action og for at modtage prisen, blev Formand for foreningen Anders Jerichow inviteret på scenen. For at overrække prisen, blev tidligere Højesterets Præsident og Dialog Pris Komite medlem Torben Melchior inviteret på scenen. Begge afholdte en meget dybsindig og rørende tale omkring vigtigheden af at værne om minoriteter og menneskerettigheder, hvor dialog er en nødvendighed og en værdi der bør beskyttes.

Anden Dialog Pris modtager var Bydelsmødrene og for at modtage prisen, blev Chef for Bydelsmødrene Mai-Britt Haugaard Jeppesen inviteret til scenen. For at overrække prisen, blev Københavns Universitets rektor og Dialog Pris Komite medlem Henrik Wegener inviteret til scenen. Igen blev der afholdt to meget inspirerende taler og Jeppesen lagde vægt på hvordan 800 frivillige bydelsmødre er med til at løfte de svageste i samfundet og støtte de steder hvor der virkelig er behov for det.

Aftenens sidste Dialog Pris modtagere var Stefans Kirken. For at modtage prisen, blev Præst Thomas Høgh Nørager inviteret til scenen og for at overrække prisen, blev tidligere Folketingsformand og Dialog Pris Komite medlem Mogens Lykketoft inviteret til scenen. Begge holdt en livlig og berigende tale, hvor fokus var på vigtigheden af sameksistens og dialog.

Aftenen sluttede med et samlet billede af Dialog Pris modtagere og Dialog Pris Komiteen.

Således sluttede endnu en aften i dialogens navn med samvær, gensidig berigelse og styrkelse.  

Dialogpriser 2017

Photos by Christopher Leth

http://copenhagenphotography.dk/index.html

MODTAGER AF DIALOGPRISER 2019

Humanity in Action

39fe3e81a6-hia-denmark

Humanity in Action Danmark blev grundlagt som forening i 2003,men har arrangeret transatlantiske uddannelsesprogrammer siden 1997. Med en lang række aktiviteter, herunder konferencer, uddannelsesprogrammer og workshops arbejder Humanity in action for at opretholde fokus på menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse sideløbende med, at de arbejder for at skabeet netværk af ansvarlige og aktive unge, der arbejder for et inkluderende samfund.

Gennem dialog, information og vejledning arbejder Humanity in action for at skabe et inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder.

Dialog Forum ønsker at takke Humanity in action for deres uvurderlige og ihærdige dialog indsats og ønsker at hædre denne indsats ved at tildele dem en Dialog pris.

Bydelsmødre

bm_logo_pink_baggrund

Gennem stærke relationer baseret på viden, identifikation og fortrolighed arbejder Bydelsmødre for at bringe håb og forandring ind i mindre ressource stærke kvinders liv. Bydelsmødre giver kvinder den information og støtte de har brug for, så de kan tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem selv, familien og børnene.

Baseret på en utrættelig dialogindsats og ud fra grundprincipper som anerkendelse, respekt, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed yder bydelsmødrene en uvurderlig indsats for svage kvinder, der har brug for hjælp, støtte og vejledning.

Dialog Forum ønsker at takke organisationen “Bydelsmødre” for deres uvurderlige og ihærdige dialog indsats og ønsker at hædre denne indsats ved at tildele dem en Dialogpris.

Stefans Kirken

300px-sankt_stefans_kirke_copenhagen

Stefans Kirken har i mange år været bannerfører for en ny måde at tænke kirke på. Med mange forskellige arrangementer har de gennem tiden formået at være samlingspunkt på tværs af etnisk, religiøs og politisk tilhørsforhold. Med aktiviteter som “måltidsgudstjenester” til påske og pinse, hvor alle kan mødes til gudstjeneste og efterfølgende spisning og dialog samt 1. maj- fejring med gratis kaffe på kirkepladsen, er Stefans kirken med til at forstærke Nørrebros mangfoldighed og dialogen mellem mennesker. Med Ramadan-middagen under overskriften, “hvis vi kan dele hverdagen kan vi også dele højtiderne”, samles hundredevis af mennesker hvert år til fælles spisning, hvor dialog, samvær og sameksistens er i centrum. Stefans Kirken er således ikke kun et religiøst rum – det er dialogens og samværets hus.

Dialog Forum vil gerne takke Stefans kirkens personale ogfrivillige, der er med til at gøre kirken til et lokalt og socialt samlingspunkt, for deres uvurderlige og ihærdige dialog indsats og ønsker, at hædre denne indsats ved at tildele dem en Dialogpris.

Recommended Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt