20150519-_-27

Dialog Forum afholdte onsdag d. 19.maj 2015, det årlige Dialogpris-arrangement, hvor fem personligheder, der har udmærket sig med deres særlige dialogfremmende indsats i samfundet, blev hædret med en dialogpris. Aftenens arrangement var det tredje i rækken af Dialogpris-arrangementer, som Dialog Forum har afholdt hvert år siden 2012. Nationalmuseet dannede igen i år rammerne om en aften i dialogens og sameksistensens tegn og vært for programmet var for tredje år i træk Lisbeth Davidsen, som er journalist på TV 2 News.

Dialogprisen 2015 tilfaldt i år nedenstående personligheder:
– Frans Rasmussen, Dirigent
– Jakob Bundsgaard, Århus borgmester
– Erling Tiedemann, Fhv. amtsborgmester, formand for Det Etiske Råd
– Hans Ucko, Fhv. generalsekretær kirkernes verdensråd
– Dansk Flygtningehjælp

Aftenen blev indledt med en reception, hvor der var livlig dialog mellem de mange fremmødte gæster. Receptionen blev efterfulgt af en prisoverrækkelsesceremoni, som blev indledt med en åbningstale af formanden for Dialog Forum, Mustafa Gezen, som understregede vigtigheden af dialogen og den gensidige forståelse. Han forklarede endvidere, at Dialog Forum ”ønsker at styrke dialogen mellem mennesker, ved at man møder og taler med hinanden og heraf lærer af hinanden. Det kræver et åbent sind og et ønske om at nedbryde fordomme”.

Aftenen sluttede med en takketale fra Mustafa Gezen, formand for Dialog Forum, som takkede alle de fremmødte gæster samt de frivillige ildsjæle, som ihærdigt havde arbejdet for at gøre arrangementet muligt. Afslutningsvis blev der taget et gruppebillede af prismodtagerne, hvor der efterfølgende blev snakket på tværs og taget mindebilleder.

DP – 2015 crimson

Dialogpriser 2015

MODTAGER AF DIALOGPRISER 2015

1836-Jacob-Bundsgaard-Johansen-a

Jacob Bundsgaard Johansen

Jacob Bundsgaard Johansen har gennem mange år været aktiv indenfor dansk politik. Han blev medlem af DSU i 1997 og har siddet i byrådet i Århus Kommune siden 2002. I 2011 tiltrådte han som borgmester i Aarhus Kommune.
Bundsgaard er en aktiv og engageret politiker, der har fokus på begreber som lighed, tryghed, samarbejde, dialog og produktivitet.
Et af de væsentlige projekter Bundsgaard har været aktivt involveret i, er antiradikaliserings projektet der blev søsat i 2007. Projektet er en proaktiv indsats for udsatte børn, unge og voksne hvor man via aktiv dialog sigter at forebygge radikalisering og etablere nærvær, tryghed, tilknytning og sammenhold. Aarhus modellen har vakt stor international interesse og har udgjordt en inspiration for mange lande.
Dialog Forum ønsker at takke Jacob Bundsgaard Johansen, for hans kontinuerlige fokus på dialog i alle aspekter af hans livsførelse.

DSCN8432

Hans Ucko

Hans Ucko er præst ved kirken i Sverige og medlem af World Council of Curches. Han har gennem hele sin karriere haft stor fokus på tværreligiøs dialog og har været en aktiv fortaler og promoter, for en lang række dialog fremmende aktiviteter verden over.
Ucko arbejder aktivt og produktivt for vedvarende dialog og engagement mellem alle verdensborgere. Begreber som medmenneskelighed, ansvarsbevidsthed og næstekærlighed fremstår som en væsentlig del af Uckos personlighed.
Dialog Forum ønsker at takke Hans Ucko for hans oprigtige og energiske indsats for dialog fremmende aktiviteter.

Frans Rasmussen fotograferet i DR koncerthus

Frans Rasmussen
Frans Rasmussen (født 9. juni 1944) er en af Danmarks mest kendte dirigenter. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har titler som pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent. Han har i en årrække fungeret som docent ved Det Kgl. Danske Konservatorium, men valgte at forlade denne stilling, for at kunne dedikere sig til en række musik projekter.
Rasmussen har haft en livlig musik karriere, hvor han bl.a har været kapelmester ved Det kongelige Teater og Den Jyske Opera. Han har ved flere lejligheder gæstedirigeret i en lang række europæiske lande samt i Afrika, Nordamerika og Asien.
Selvom Frans Rasmussen har haft en livlig og produktiv musik karriere, har han også kunnet afsætte tid til en række samfunds udviklende projekter. Han har været en front figur i foreningen “Sangen fra broen” der er etableret med det formål,at bygge bro mellem mennesker og kulturer. Han er nok mest kendt fra TV programmet “Stemmer fra opgangen” hvor borgere fra socialt belastede bolig områder engageres i dialog via sang og musik.
Dialog Forum ønsker at takke Frans Rasmussen for hans positive engagement og produktive anvendelse af musikken, til etablering af dialog og styrkelse af fællesskabet.

Erling_03web

Erling Tiedemann
Erling Tiedemann er egentlig uddannet lærer, men er nok mest kendt som Venstrepolitiker og redaktør. Han er fhv. amtsborgmester i Vejle amt samt fhv formand for Etisk råd.
Tiedemann har været politisk aktiv gennem mange år. Han har altid ment at politik er et effektivt arbejdsinstrument til påvirkningen af samfundet – helst i en konstruktiv retning og han har fundet at værdigrundlaget for partiet Venstre harmonerede med hans livsideologi, sideløbende med en opretholdelse af egen identitet og integritet.
Erling Tiedeman har en lang karriere bag sig som politiker og meningsdanner. Han har været formand for en lang række udvalg
og for Tiedemann handler etik om det gode liv.
Han har dedikeret det meste af sit liv til interreligiøs og interkulturel dialog hvor grænser kun er til for at forceres.
Dialog Forum ønsker at takke Erling Tidemann for hans livslange dialog engagement.

DFH_logo

Dansk Flygtningehjælp

Indvandrere og flygtninge kommer bedst videre i livet, hvis de er en aktiv del af og bidrager produktivt
til det samfund de er kommet til. Dansk Flygtningehjælp er en organisation, der i hele deres aktivitets spektrum tager
udgangspunkt i humanitære værdier som medmenneskelighed, inddragelse, åbenhed og uafhængighed.
Dansk Flygtningehjælp arbejder for, at det danske samfund fortsat skal påtage sig et ansvar for verdens flygtninge – både lokalt i konfliktområder samt herhjemme. Foreningen arbejder således aktiv for dialog og sameksistens, både lokalt og globalt.
Med visionen: “Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp dertil”, markerer Dansk Flygtningehjælp sig som en humanitær organisation, der med udgangspunkt i engagement og dialog arbejder for, at skabe varige
løsninger, ikke kun i Danmark men også globalt.
Dialog Forum ønsker at takke Dansk Flygtningehjælp for deres engagement og kontinuerlige dialog fremmende indsats.

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt