Ekstremisme på tværs af kulturforskelle

 Som et led i seminar serien “Radikalisme”, havde Dialog Forum inviteret Ann Sophie Hemmingsen fra DIIS (dansk institut for internationale studier). Hemmingsen holdt et introducerende oplæg om militant islamisme og radikalisering og besvarede deltagernes spørgsmål.
Hemmingsen tog i sit oplæg udgangspunkt i to vigtige fænomener, politik og identitet. Militant islamisme, som også kaldes jihadisme er ifølge Hemmingsen et udtryk for modstand og reaktion på krige og konflikter, der spiller en stor rolle i verden i dag. Denne gruppe er modstander af det kapitalistiske, materialistiske moderne samfund, hvor kompromisser accepteres for pengenes skyld og en pågående udnyttelse af de svage finder sted.

I sit oplæg kunne Hemmingsen fremføre en klar parallel mellem Jihadismen og andre modkulturer (som f.eks. højre –og venstre ekstremisme) der har eksisteret og stadig eksisterer verden over, hvor et af de væsentligste gennemgående træk er modstanden imod status quo og ønsket om at skabe utopia. Dette utopia er i Jihadismen defineret som Kalifatet; det retfærdige samfund hvor få har for meget og færre for lidt.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt