Ius Humanum

Projektets formål er gennem foredrag, rundbordssamtaler og studieture at udvikle andres kendskab til menneskeretlige forhold i ind- og udland. Projektet har til formål at skabe et vidensudvekslende forum på det menneskeretlige område, hvor menneskerettigheder og retsstatsprincipper vil blive researchet og vil være til mål for politiske, juridiske, filosofiske og aktivistiske diskussioner. I medio 2020 begynder vi med at afholde essay-konkurrencer samt udarbejder analyser og juridisk forskning om aktuelle debatter.

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt