Middag i Folketinget

 Gennem et samarbejde med Dialog Forum, der er en forening, som vil fremme forståelsen mellem ny –og gammeldanskere på tværs af religiøse og kulturelle skel, formidlede folketingsmedlem Klaus Hækkerup en ramadanmiddag i Folketinget
tirsdag den 15. september. Her hyggede 150 politikere og Dialog Forum-medlemmer sig med gode diskussioner, musik og lækkerier fra det tyrkiske køkken.
Både dansk og udenlandsk presse var mødt frem til arrangementet, som naturligvis blev kritiseret af Dansk Folkeparti.
Formanden for Dialog Forum, Sami Kucukakin takkede Klaus Hækkerup for hans positive medvirken til at skaffe husly til arrangementet, og folketingsmanden kvitterede:
– Jeg vil også gerne byde velkommen, selv om min funktion jo nærmest er en slags vicevært.

Da jeg blev spurgt, om jeg ville medvirke til muligheden af at der kunne holdes en Ramadanmiddag i Folketinget sagde jeg straks ja. Fra Frederikssund kendte jeg nemlig Dialog Forum som igennem flere år har vært aktiv i mit lokalområde.
Formålet med at fremme gensidig respekt, forståelse og fredelig sameksistens falder godt i tråd med den danske grundlov, som jo bl.a. sikrer religionsfrihed og gennem den almindelige valgret lige indflydelse til alle borgere.

Vi lever i en tid, der på mange måder kan opfattes og beskrives som en ny folkevandringstid: de stadig hurtigere transportmuligheder for personer og varer bringer verdens befolkninger tættere på hinanden. Den internationale handel sender handelsagenter over grænserne. Studerende tilbringer i stigende omfang en del af deres studietid i udlandet. Ægteskaber opstår. Religioner udveksles og påvirkes.
Ofte går det godt. Men uden respekt for forskellighed og plads til mangfoldighed ender vi for let i konfrontationer – ja måske endog i terror.
Derfor er dialogen så vigtig. Derfor er et arrangement som dette også så vigtig, sluttede Klaus Hækkerup.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt