På besøg hos Mogens Jensen

 Dialog Forum har besøgt socialdemokraten Mogens Jensen på sit kontor i Folketinget. Efter at en repræsentant fra
Dialog Forum havde fremlagt et oplæg om foreningen og dens aktiviteter faldt snakken på en rapport, som Mogens Jensen har udarbejdet om islamofobi i Europa.Jensen mente, at problemet skyldes de højreorienterede politikere og den dertilhørende diskurs både i Danmark og i Europa.Ifølge Jensen kan problemet løses gennem målrettet undervisning om andre kulturer/religioner og ved opretholdelsen af gensidig respekt til hinanden. Jensen rettede også sin kritik mod medierne, der i for høj grad fokuserer på marginalgrupper af unge muslimer, der har en tendens til radikalisme og som bruger en voldelig retorik. Jensen har bedt de bredere muslimske grupperinger om at tage afstand fra disse marginale grupper. Mødet sluttede med, at Dialog Forum udtrykte et ønske om at se Mogens Jensen i en af foreningens aktiviteter.

Mogens_Jensen_1

Seneste indlæg
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt