53 37 61 52gezens@gmail.com

Unges sociale problemer

 Paneldeltagere har bl.a. diskuteret unges stofmisbrug, og de er nået frem til følgende løsningsforslag til problemet: De unge og deres familier skal informeres via radio, moskeer, skoler, foreninger og diverse medier De resultater der opnås fra disse møder skal formidles via disse kanaler.
-Familierne skal informeres omkring børneopdragelse, – sundhed og forebyggelse af stofafhængighed.
-Der skal etableres en tyrkisk og en dansk hjemmeside. Informationer og erfaringer omkring dette emne kanaliseres til disse hjemmesider og samles i en “idébank” mhp. videreformidling.
-Der skal etableres steder, hvor de unge kan opholde sig og bruge deres fritid konstruktivt. I de kommuner, hvor der allerede er etableret væresteder for de unge skal disse gøres mere aktive og de unge skal tilrådes kontakt til disse initiativer.
-Der skal etableres kontakt til personer, der er potentielle “rollemodeller”.
-Diverse foreninger skal tilskyndes til at være mere aktive i forhold til aktiviteter, der henvender sig til de unge. Der skal forsøges etableret kontakt til de forskellige kommuner mhp. tilskud til disse aktiviteter.
-Bandeaktiviteter skal bekæmpes.
-Der skal ydes en indsats for, at der ansættes tosproget personale i institutioner for misbrugere.
-De idéer og emner, der drøftes ved dette møde skal videreformidles til integrationsrådene.
Panel deltagere var folketings -og byrådsmedlemmer -og andre interesserede, som bestod af følgende:
Huseyin Arac – Folketingsmedlem
Yildiz Akdogan – Folketingsmedlem
Ayfer Baykal – Byråd, Københavnskommune
Taner Yilmaz – Byråd, Københavnskommune
Dogan Polat – Byråd, Albertslund kommune
Mehmet Kucukakin – Byråd, Albertslund kommune
Ekrem Gunbulut – Byråd, H. Tåstrup kommune
Isa Kuyucu
Dogan Polat
Tuncay Balaban
Omer Ciftci

Top
Seneste indlæg
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!