Dialog Forums privatlivspolitik

Dataansvarlig og datarådgiver 

Dataansvarlig for indsamlingen og behandlingen af data er Dialog Forum.

CVR-nummer: 3365220

Den til enhver tid siddende formand er datarådgiver og kan kontaktes på info@dialogin.dk

Formål med behandling

Dialog Forum indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Dialog Forum og tilmeldelse til Dialog Forums arrangementer. Du vil altid få oplysning herom, når vi indsamler dine personoplysninger, og vi indsamler ikke flere oplysninger end de, du selv afgiver til Dialog Forum.

Retsgrundlaget for behandling

Dialog Forums behandling af personoplysninger baseres på samtykke. Dette gælder både ved behandling af almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Dine personoplysninger behandles til flere forskellige formål.

Ved indmeldelse indsamler og opbevarer vi dine personoplysninger for at sikre en effektiv administration og ajourføring af Dialog Forums medlemmer.

Ved tilmelding til Dialog Forums arrangementer behandles personoplysninger for at kunne administrere og afholde det pågældende arrangement.

De indsamlede personoplysninger kan blive benyttet til udsendelse af nyhedsbreve/nyhedsmails, der sikrer, at vores medlemmer hele tiden ved, hvad der foregår i Dialog Forum.

Billeder taget i forbindelse med afholdelse af Dialog Forums arrangementer kan blive benyttet til markedsføringsmateriale, herunder opslag på Dialog Forums hjemmeside og Dialog Forums profiler på sociale medier.

Ved afsendelse af ansøgninger til praktikpladser, Law Schools eller director-stillinger, behandler vi dine personoplysninger for at kunne vurdere din mulighed for deltagelse.

Kategorier af oplysninger

Dialog Forums behandler almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. Disse omfatter bl.a.:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Pasnummer
  • Rejseoplysninger
  • Kontooplysninger
  • Foto

Dialog Forum behandler desuden følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Disse omfatter:

  • Helbredsoplysninger

Helbredsoplysninger behandles i forbindelse med afholdelse af arrangementer, hvor der serveres måltider eller andre anretninger og studieture. Til disse arrangementer har Dialog Forum behov for at kende eventuelle allergier eller andre særlige forhold, der er relevante for forplejningen og afholdelsen af det pågældende arrangement.

Behandling af oplysninger om strafbare forhold og CPR-numre foretages ikke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10 og artikel 87.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Indsamlede oplysninger videregives ikke til andre fysiske og juridiske personer uden udtrykkelig skriftligt samtykke.

Opbevaring af personoplysninger – tidsrum (hvilke kriterier er anvendt til at fastlægge tidsrum)

Dialog Forum opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at sikre ovenstående formål. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Nødvendighed er derfor et grundlæggende princip i vores behandling af personoplysninger.

Personoplysninger i form af billeder, taget som led i Dialog Forums arrangementer, opbevares dog i en længere periode.

Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke til Dialog Forums behandling af dine personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Vi vil i dette tilfælde slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen baseret på et andet behandlingsgrundlag.

Tilbagetrækning af samtykke kan desuden betyde, at dine muligheder som Dialog Forum medlem begrænses.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvorvidt vi behandler oplysninger om dig. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du bl.a. ret til at få indsigt i formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger og om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret.

Rettelse

Behandler vi oplysninger om dig, som ikke er korrekte, har du ret til, at vi retter disse oplysninger.

I Dialog Forum arbejder vi altid på at sikre os, at dine oplysninger er korrekte for at overholde det grundlæggende princip om rigtighed i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

Sletning

Du har ret til, at vi sletter vores personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Dette gælder bl.a. hvis vores formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, og hvis du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage. Der gælder dog visse lovbestemte undtagelser hertil.

I Dialog Forum arbejder vi altid på at sikre, at vi sletter dine oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dem. Dermed sikrer vi, at vi overholder det grundlæggende princip om opbevaringsbegrænsning i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

Begrænsning

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du i flere situationer ret til, at vi begrænser denne behandling. Dette gælder bl.a. hvis der er tvivl om rigtigheden af oplysningerne om dig.

I Dialog Forum arbejder vi altid på at sikre os, at vi kun behandler så få oplysninger om dig som muligt. Dermed sikrer vi, at vi overholder det grundlæggende princip om dataminimering i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c.

Indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod Dialog Forum behandling af dine personoplysninger.

Transmittering

Du har ret til at modtage alle personoplysninger om dig, som vi opbevarer. 

Klage til datatilsynet

Klage over Dialog Forums behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet ved at følge følgende link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

 

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt