Religionskritik er frugtbar

 42 muslimske og kristne ledere var den 29. – 30. oktober 2010 samlet til den femte konference arrangeret af “Kristent Muslimsk Samtaleforum”. Konferencen fandt sted på Institut Sankt Joseph i København. Fra Kristen side deltog præster fra folkekirken,

den katolske biskop og ledere fra kirkelige organisationer og frikirker.
Fra muslimsk side deltog imamer og ledere fra muslimske organisationer, herunder formændene for de to muslimske paraplyorganisationer, Muslimernes Fællesråd og Dansk Muslimsk Union.

Konferencen blev indledt med en åben studiedag om “Religiøse bygninger i det offentlige rum” i Trinitatis Kirke i København med omkring 70 muslimske og kristne deltagere. Her blev moske-projekterne på Amager og på Nørrebro og kirkeprojektet i Sydhavnen præsenteret af hhv. Asmat Mojaddedi, formand for Muslimernes Fællesråd, Majid Sairafianpour, talsmand for Imam Ali Moskeen på Vibevej, og provst Sten Wenzel-Petersen, Vesterbro provsti. Fælles for alle tre byggeprojekter er, at man ønsker, at de religiøse bygninger og aktiviteter i dem skal være præget af åbenhed og gennemsigtighed, og at de skal bidrage positivt til udviklingen i det omgivende samfund.

Hovedtemaet for konferencen var “Selvkritik hos kristne og muslimer – og forholdet til ekstern kritik”. Hovedoplægsholderne var professor Theodor Jørgensen og lektor Safet Bektovic. Af oplæggene fremgik det, at religiøs selvkritik er indbygget både i kristendom og islam, og at der i begge religioner er stærke traditioner for religionskritik.

Safet Bektovic påpegede, at religionskritik forstået som skelnen mellem det menneskelige og guddommelige ikke kun er ønskelig, men også nødvendig. Theodor Jørgensen pegede på, at både den interne og eksterne religionskritik er med til at holde religionerne levende. Der var enighed om, at religionskritik ikke er et mål i sig selv, men et middel til at skelne mellem ondt og godt, falsk og sandt.

Biskop Kozon fra Den katolske Kirke i Danmark understregede, at “selvkritik ikke burde være fremmed for hverken kristne eller andre religiøse mennesker. Religiøs selvkritik er ikke at opgive sandheden, men at se på, hvordan man lever efter den.”

Formanden for Muslimernes Fællesråd, Asmat Mojaddedi, udtalte, at “konferencen har vist, at en konstruktiv dialog baseret på et emne som religionskritik fører kristne og muslimer frem til den konklusion, at religionskritik findes i begge religioner og er med til at berige dem.”

Konferencens deltagere var enige om at mødes igen i november 2011, hvor Minhaj ul-Quran i Danmark vil være vært. Yderligere information og baggrundsmateriale kan hentes på hjemmesiden for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde www.religionsmoede.dk. Henvendelser vedrørende konferencen stiles til generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde, Kåre Schelde Christensen – tlf: 89 42 23 14 – mobil: 28 60 16 18 – e-mail: ksc@religionsmoede.dk.

Seneste indlæg
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt