Unges sociale problemer

 Paneldeltagere har bl.a. diskuteret unges stofmisbrug, og de er nået frem til følgende løsningsforslag til problemet: De unge og deres familier skal informeres via radio, moskeer, skoler, foreninger og diverse medier De resultater der opnås fra disse møder skal formidles via disse kanaler.
-Familierne skal informeres omkring børneopdragelse, – sundhed og forebyggelse af stofafhængighed.
-Der skal etableres en tyrkisk og en dansk hjemmeside. Informationer og erfaringer omkring dette emne kanaliseres til disse hjemmesider og samles i en “idébank” mhp. videreformidling.
-Der skal etableres steder, hvor de unge kan opholde sig og bruge deres fritid konstruktivt. I de kommuner, hvor der allerede er etableret væresteder for de unge skal disse gøres mere aktive og de unge skal tilrådes kontakt til disse initiativer.
-Der skal etableres kontakt til personer, der er potentielle “rollemodeller”.
-Diverse foreninger skal tilskyndes til at være mere aktive i forhold til aktiviteter, der henvender sig til de unge. Der skal forsøges etableret kontakt til de forskellige kommuner mhp. tilskud til disse aktiviteter.
-Bandeaktiviteter skal bekæmpes.
-Der skal ydes en indsats for, at der ansættes tosproget personale i institutioner for misbrugere.
-De idéer og emner, der drøftes ved dette møde skal videreformidles til integrationsrådene.
Panel deltagere var folketings -og byrådsmedlemmer -og andre interesserede, som bestod af følgende:
Huseyin Arac – Folketingsmedlem
Yildiz Akdogan – Folketingsmedlem
Ayfer Baykal – Byråd, Københavnskommune
Taner Yilmaz – Byråd, Københavnskommune
Dogan Polat – Byråd, Albertslund kommune
Mehmet Kucukakin – Byråd, Albertslund kommune
Ekrem Gunbulut – Byråd, H. Tåstrup kommune
Isa Kuyucu
Dogan Polat
Tuncay Balaban
Omer Ciftci

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt