“Vi skal fejre forskellighederne, men sørge for at forskellighederne mødes”

 Noahs Budding
Dialog forum København var vært ved en dialog brunch søndag den 4. december med titlen “Noahs Budding”. Bestyrelsesmedlem i Dialog Forum Cömert Küçukakin bød de ca. 70 gæster velkommen og præsenterede dem for dagens program. Der var dækket meget fint op med kulinarisk mad fra det tyrkiske køkken og den intense summen dannet af kommunikation og dialog imellem de tilstedeværende gæster var sød musik for øret. Den dejlige buffet blev efterfulgt af tre taler. Talerne Mustafa Gezen, Dialog forums formand, bestyrelses medlem og læge Nadja Elgins og integrations- og beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev.
Mustafa Gezen bød alle velkommen og gav gæsterne information om Dialog Forums arbejde og virke i lokalområdet og i Danmark, hvorefter læge Nadja Elgin tog ordet. Hun er praktiserende læge i Rødovre og fortalte om fejringen af Noahs budding (aşure) og bevæggrunden for arrangementet. Hun opremsede de religiøse begivenheder og handlinger vedrørende aşure i gennem historien. Elgin gav udtryk for dialogens nødvendighed i nutidens Danmark, hvor hun bl.a. sagde, at “vi skal feje bekymringerne af banen ved at tale sammen og lære om hinanden”.

Dagens hovedtale blev afholdt af Københavns kommunes integrations- og beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev. Allerslevs tale handlede især om, “hvordan vi bedre kan leve i fællesskab”. I borgmesterens tale pointerede hun blandt andet:
– “Det er rigtig godt for byen, at vi har ildsjæle som dem i denne forening, der forberede arrangementer som dette”.
– “Heldigvis er vi en multikulturel by og min politik er interkulturel. Den interkulturelle tilgang anerkender, at minoriteter har ret til at være kulturelt forskellige”.
– “Det handler ikke om kun at leve godt side om side hver for sig, det handler om at leve sammen”.
Borgmesteren talte endvidere om de negativer toner, der er i Danmark, men “de negative fordomme skal nedbringes ved hjælp af møder som det vi har idag. Vi skal fejre forskellighederne, men sørger for at forskellighederne mødes.” Med henblik på ordet integration fortalte Allerslev, at Københavns kommune havde erstattet ordet med inklusion og mangfoldighed. Hun sagde, at “inklusion handler om identitet og vi har en forpligtigelse til at sikre, at alle københavnere er velkomne og føler sig som Københavnere. Det er ikke nok at have en uddannelse og arbejde, man skal også være en del af fællesskabet”.
Allerslev pointerede at kultur kan udgøre en positiv forskel, “præcis som den viser sig i dag” pointerede hun.
“Jeg har den holdning at vi har retten til at tro på Gud, Allah eller en hvilken som helst skaber men også retten til ikke at tro” var nogle af de sidste kommentarer fra borgmesteren.

Som tak til borgmesteren for hendes deltagelse og engagement fik hun overrakt en håndlavet porcelæns-plate med “marble” udsmykning.
Som afslutning blev der taget fællesbillede af deltagerne og borgmesteren. Efter fællesbilledet sluttede programmet officielt – men mange gæster blev til fortsat hygge og dialog med en kop kaffe og lidt kage til.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt