Ytringsfrihed anno 2013

Torsdag den 7. februar 2013 havde dialog forum besøg af chefjuristen
Jacob Mchangama fra den liberale tænketank Cepos. Han var den anden
taler i rækken under foredragene om “Ytringsfrihed”. Titlen til
foredraget var “Ytringsfrihed anno 2013”. Der var denne aften dukket
ca. 35 personer op til dette spændende foredrag. Jacob Mchangama
fortalte bredt om hvordan det stod til med ytringsfriheden herhjemme
samt kom med eksempler fra omverden, hvilket gav et rigtig godt
overblik.
Hr. Mchangama fortalte også om sin egne ultra liberale holdning til
spørgsmålet, og hvad der lå som begrundelse for denne holdning. Han
fortalte at der skulle være meget mere bredere rammer for at kunne
ytre sig, men at grænsen gik der til, hvor der var opfordring til had
og vold. Han argumenterede for, hvorfor vi ikke behøvede en
blasfemibstemmelse og en racismeparagraf, og tilføjede at der fandtes
en injuriebestemmelse, hvis det på det personlige plan skulle gå så
vidt.
Han understregede, at man nødvendigvis ikke behøvede at være enig i
det som blev sagt, men at man skulle respektere, at alle havde ret til
at ytre sig frit.
Efter foredraget besvarede hr. Mchangama spørgsmål fra salen, hvor han
også gav udtryk for, at han ud fra prof. Peter Gundelack`s
værdiundersøgelser kunne se, at danskerne var klar til, at
begrænsningerne ved ytringsfriheden kunne fjernes, og at det ikke vil
betyde, at folk vil forfølge en bestemt gruppering i samfundet.
Traditionen tro blev aftenen rundet af med overrækkelse af en gave fra
formanden Mustafa Gezen, som samtidig også fik Jacob Mchangama`s
autograf i hans første bog, som er udkommet for nylig.

Recent Posts
Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!

Not readable? Change text. captcha txt