Vision

En fredelig og retfærdig verden
gennem dialog.

Mission 

Vores mission er at styrke og fremme fredelig
sameksistens gennem gensidig respekt og
civilt engagement lokalt og globalt.

Hvad siger andre om dialog forum?

“I dialogen opdager vi hinanden som medmennesker og får fordoblet vores horisont”

Biskop Peter Fisher-Møller